[indi focus photo] 더 이상 진행이 안됩니다.

김한솔 | 기사입력 2021/07/03 [23:20]

[indi focus photo] 더 이상 진행이 안됩니다.

김한솔 | 입력 : 2021/07/03 [23:20]

 

                                                                                                                        © indifocus 김한솔 기자


인디포커스/김한솔 기자3일 오후 민주노총이 여의도에서 열릴 예정이었던 전국노동자대회가 원천 봉쇄되자 종로3가로 자리를 옮겨 기습적으로 노동자대회를 열자 경찰은 민주노총 조합원들이 더 이상 도로 진출을 막기 위해 차단하고 있다. 이 날 민주노총은 노동법 전면 개정 등을 요구했다.

 

 

 

 

 

 

<이메일 : sds2543@naver.com>
광고
광고