[indi focus photo] 총파업은 빨간불?

김한솔 | 기사입력 2021/07/03 [23:26]

[indi focus photo] 총파업은 빨간불?

김한솔 | 입력 : 2021/07/03 [23:26]

                                                                                                                         © indifocus 김한솔 기자

 

【인디포커스/김한솔 기자】 3일 오후 민주노총이 여의도에서 열릴 예정이었던 전국노동자대회가 원천 봉쇄되자 종로3가로 자리를 옮겨 기습적으로 노동자대회를 열었다. 이 날 민주노총은 노동법 전면 개정 등을 요구했다.

 

 

 

 

 

 

<이메일 : sds2543@naver.com>
광고
광고